EN

Recycling van banden

Recycling van banden

Banden van auto's en vrachtwagens die het contactpunt zijn van het vervoer over land met het aardoppervlak, voltooien hun levenscyclus en worden na verloop van tijd onbruikbaar. Een deel hiervan kan worden teruggewonnen en de rest draagt bij aan onze vitale activiteiten als alternatieve brandstof in plaats van fossiele brandstoffen. In deze cyclus bieden we deze service door de afvalbanden op te halen en na het uitvoeren van de nodige voorbereidende handelingen gaan ze door het uiteindelijke recyclingproces.